Årsmøte 2024

Varsel om årsmøte.
Modum O-lag avholder årsmøte mandag 12 februar i vårt lokale på Furumo. 
Dersom medlemmene har saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være styret i hende innen søndag 4. februar. Styret vil fremme en innstilling til årsmøtet på styremøtet 5. februar.

Det vil komme endelig innkalling med fullstendig saksliste 6. februar

Styret.