Modumtrimmen 2024 er i gang.

Modumtrimmen 2024 er i gang.
Gratis for våre medlemmer!


Vinter-TurO-kart med 10 poster er satt ut i løypene «Vikersund-Abelone».

Det er også satt ut 10 poster på Hovlandsfjell.

Våre medlemmer kan hente gratis kart hos ELON Brødrene Løver.

Aktivitetene selges også digitalt for 75,- pr. tur. De er også i år gratis for TurO-klubbens medlemmer.

Her er link til vår side på turorientering.no https://www.turorientering.no/next/orienteering/organizer/337