Modumtrimmen 2023

Modumtrimmen 2023 er i gang! De første postene er satt satt ut på våre kart i Åmot (Grønn tur + Blå tur) og Skredsvikmoen (Grønn tur + Blå tur). De andre områdene settes ut etter hvert.
Følg med her og på turorientering.no

Alle kart kan nå kjøpes på turorientering.no

Tur-o heftet med alle kart vil bli tilgjengelig på utsalgsstedene 2. mai.

—-

INFO-PDF