Samarbeidsavtale med Modum Sparebank1. 

Samarbeidsavtale med Modum Sparebank1. 
Vi har inngått en treårig samarbeidsavtale med Modum sparebank1. Banken støtter oss økonomisk med et årlig beløp, og bankens logo skal være på våre klubbklær, samt på alle våre aktiviteter, som Stolpejakt, Tur-Orientering, diverse arrangementer mv. Vi er veldig tilfredse med å ha vår lokale bank ryggen. Bildet viser Jørgen Mårtensson og Gotfred Rygh fra O-laget og Ole Gunnar Fidjestøl fra Modum Sparebank ved underskriving av avtalen.