Innkalling til årsmøte.

Vi kaller med dette inn til årsmøte i Modum O-lag. Møtet avholdes på Brunes grendehus tirsdag 21. februar klokka19.00.

Vanlige årsmøtesaker vil bli behandlet, og det vil bli en enkel servering.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret to uker i forveien.

Vel møtt

Hilsen styret.