FUNKSJONÆRLISTE

MODUMLØPET MED PWT-CUP 2022

Modum o-lag skal arrangere Modumløpet, mellomdistanse søndag 11. september fra Furumo. Vi leier klubbhuset til skøyteklubben for anledningen.

Løpet starter klokken 1100. Nybegynnere kan starte fra klokken 1000.

I år flotter vi oss med løperdrikke. Ellers gjør vi det som vi pleier. Jeg har ikke lagt opp til noe salg i år, det er kretsløp med forventet pluss minus 150 deltagere. Svømmehallen kan få muligheten til å selge litt ekstra, siden vi sannsynligvis beslaglegger et par parkeringsplasser av dem.

Vi har ingen barnepark, med fri start for mange klasser og som sagt mellomdistanse skulle de fleste klare å administrere småtrolla selv. Og vi har småtroll for de minste, i år også som et gratistilbud.

Hvis du ikke står på funksjonærlista er du svært velkommen for å hjelpe til, eller stikke innom for å treffe kjente. Husk å ta med mat og drikke, det er viktig å kose seg

Samlingsplass blir i/ved klubbhuset til skøyteklubben. Der er det strøm, toaletter og tak over hodet.

Parkering blir interessant, da Modum FIK skal ha arrangement lørdag og søndag. Det betyr at vi må være flinke til å samkjøre. Jeg er i dialog med Nils Molenaar i Modum FIK, slik at vi skal få til en løsning der.

Vi har tillatt oss å sette opp følgende funksjonærliste:

Parkering: Gunnar Hope (sjef), Thorbjørn Enerhaugen, Kjell Grønhovd og Svein Grønhovd. Parkeringsgjengen merker fra RV350 og til parkeringsplass.

Start: Roar Bye (sjef), Leif Eriksson, John Ivar Kjellevold, Bård Stang.

Sekretariat: Arno Lilja Grønhovd (sjef), Marit Follestad Tandberg, Bjørn Bendiktsen. Sekretariatet hjelper til med merking fra sistepost til mål.

Lokaler/samlingsplass: May Ingela Hope (sjef) er kontaktperson for klubblokalene til skøyteklubben og nøkkelsjef. Sammen med Marta Stang, Hanna Miconavo og Larysa Mironava styrer hun samlingsplass med toalettene og løperdrikke.

Speaker: Jens Kristian Kopland.

Høyttaler: David Løver.

Løypelegger: David Løver.

Preparering av kart: Sekretariatet. I den grad det blir nødvendig hjelper startfunksjonærene til med dette. David har oversikt.

Prøveløping: Erik Molenaar og Jørn Arne Longfjeld organiserer dette.

Lagsposer: Sekretariatet ved Arno har ansvaret for dette.

Sanitet: Marianne Sandberg.

Lagersjef: Jørund Sandberg.

Rigging på arena: Vi møter på Furumo lørdag, kommer tilbake til klokkeslett. Det blir ikke mye rigging, men det er viktig for sjefene å gjøre seg kjent og få oversikt over hva som trengs. Husk å hente ut fra lageret i tide.

Småtroll: Mia Olsen (sjef). Vi har besluttet å tilby gratis småtroll. Hilde Molenaar hjelper til ved behov.

Premier: Eva Thorsby (sjef) og Solveig Kongsrud.

Våre flotte ungdommer får i år også den viktigste jobben: delta på løpet!

Løpsleder: Lars Enerhaugen 97148893

TD-kontrollør: Espen Løe, Kongsberg.

Frammøte for funksjonærer: Etter avtale med sin sjef.

Eventuelle forfall meldes sjefen eller Lars Enerhaugen så fort som mulig.

Det er mulig å kombinere funksjonærjobben med løping. Enten som prøveløper eller etter at konkurransen er avsluttet.

Dette blir hyggelig og gøy! Søknad om fint vær er sendt i år også.

Vel møtt!

Lars