Svein Grønhovd ble Årets ildsjel.

Svein Grønhovd ble Årets ildsjel. Modum o-lag er ydmyke og glade.
Gratulerer.

Her er teksten til forslaget om årets ildsjel.
—–

Forslag Årets ildsjel.

Modum O-lag foreslår Svein Grønhovd som Årets ildsjel.
Svein Grønhovd har vært – og er fremdeles – aktiv som utøver og som tilrettelegger og administrator.

Han har spesielt satt spor etter seg som leder av lagets kartutvalg igjennom nær 40 år.
Han ble leder av kartutvalget i 1981, og har stort sett hatt dette vervet kontinuerlig fram til i dag, de siste par årene ikke som leder, men som aktivt medlem.
O-kartet er orienteringsidrettens anlegg. Svein har sørget for planlegging, finansiering og gjennomføring. Gjennomføring består i mye markarbeid, det er mange kartdetaljer som ikke synes på flybildene. Dette innebærer at hver kvadratmeter må sjekkes. Der kunne jo finnes en stor stein som kan bli en fin postdetalji en konkurranse. Samlet er vi ikke i tvil om at Svein har brukt månedsvis, kanskje år i skauen for å få et så godt produkt som overhode.

O-laget har hatt store arrangementer som krever kart av ypperste kvalitet. I dag har vi kart av veldig god kvalitet over store deler av Flannumsmarka, Skibrekkåsen, Hovlandsfjell, Kløftefoss, Norefjell, Øya, Skredsvikmoen, osv. Kartene blir benyttet til konkurranseaktiviteter, rekrutteringsarbeid, turorientering stolpejakt mm, og er således en forutsetning for det aktive arbeidet O-laget gjør på mosjonsfronten. Svein har hatt en aktiv rolle i alle disse prosjektene.

Svein har også i alle år vært løypelegger ved våre store arrangementer. Siden et arrangement favner deltakere fra begynner til elite, samt alle aldersklasser, blir det mange løyper, opp mot 30, til de store arrangementene.  Løypelegging er krevende, og tar mye tid. Svein har alltid stilt opp.

Også O-kretsen drar veksler på Sveins kompetanse. Han sitter nå i Buskerud O-krets sitt kartråd, og er i år teknisk delegert til Røyken to-dages som går nå i høst. Teknisk delegert er en funksjon for å kvalitetssikre arrangementer. Både vedrørende kart og løyper, og også arrangementet som helhet.

Svein har siden begynnelsen vært et aktivt medlem av Stolpejaktkomiteen, og har i år ansvarlig for stolpene på Øya på Tangen i Vikersund.

Og til slutt, for å understreke Sveins vilje til å stille opp på mange arenaer, så er han jo medlem av styret i Modum Idrettsråd.

O-idretten er for Svein en livsstil.
Modum O-lag nominerer Svein Grønhovd. Han er en verdig kandidat til å bli æret som Årets Ildsjel.

Modum O-lag
Gotfred Rygh
Leder.