Takk til Modum Sparebank1 og Modum kommune.

Takk til Modum Sparebank1 og Modum kommune.

Vi har startet opp med nykartlegging av Flannumsmarka og Brunesmoene. Prosjektene er inne i tiltaksplanen for anlegg i kommunen og er berettiget til støte fra kommunen og fra tippemidler. 
Vi har nylig fått 195 000 fra Modum kommune, og 180 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Modum Sparebank1. Som er det vi søkte om. Kartene skal være ferdig synfart i løpet av vår/sommer 2022, og benyttes til vårt store arrangement i 2023, som er veteran-NM. Kombinert med et nasjonalt to-dagersarrangement. Er vi heldige og dyktige med markedsføringen, kan vi få 6-800 deltakere. Da blir det folksomt på Flannumshaugen hos Hege og Jørgen!