Årsmøte

Årsmøte torsdag 11.03.2021, klokka 19.oo
I år blir årsmøtet avholdt digitalt over TEAMS.

For å bli med sendes påmelding på e-post til am.thorrud@outlook.com, så vil du motta en møteinnkalling med link til møtet.

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Årsmelding.

Sak 4: Regnskap.

Sak 5: Medlemskontingent. Styret foreslår at den holdes uendret.

Sak 6: Handlingsplan 2021

Sak 7: Budsjett 2021

Sak 7: Valg, ledet av valgkomiteen

Hver enkelt må stå for egen bevertning:-)

Velkommen!

Hilsen Styret

Dokumenter:
Tillitavalgte
Årsrapporter
Kartplan

Økonomi
Forslag Budsjett
Økonomi 1 – Saldo
Økonimo 2 – års 2020