Modum O-lag skal bli enda bedre sammen!


Vi er stolte av hva vi får til i klubben vår – og vi vil bli enda bedre. Derfor inviterer vi til en ettermiddag der vi ønsker å høre din mening.

Vi inviterer klubbens medlemmer  til å delta i en Mini-klubbprosess i samarbeid med veileder Henning Bratland Carlsen fra Norges Orienteringsforbund, mandag 21. september
kl. 18:00-21 på Vikersund barneskole.


I løpet av kvelden vil du: 

  • bli enda bedre kjent med andre i klubben vår 
  • få mer kjennskap til hvilke aktiviteter vi tilbyr 

I løpet av kvelden skal vi:

  • finne ut hva som fungerer godt og hva folk er fornøyd med
  • høre hva våre medlemmer tenker kan bli enda bedre
  • få frem ideer og forslag til hva klubben kan gjøre
  • lage en enkel plan for hvordan vi kan få til det vi ønsker

Det legges opp til at alle som kommer deltar aktivt.

Vi ønsker hver og en hjertelig velkommen – deres innspill er verdifulle!

Vi tar sikte på litt enkel servering.

VELKOMMEN!