INNBYDELSE Modumløpet 13.09.2020


Innbydelse på eventor her
melding her


Mellomdistanse og PWT-cup D/H 13-16

Påmelding og etteranmelding
Ordinær påmelding online via Eventor innen mandag 7. september kl 2359.
Etteranmelding til torsdag 10. september kl 2000.

Kart og terreng
Skredsvikmoen. Stirikt nærterreng, lite kupering. Innslag av tettere
skog med noe tynningshogst og noen hogstfelt. Nyrevidert kart.
Målestokk 1:5 000 for klassene D/H50- og oppover.
Målestokk 1:7 500 for øvrige klasser.

Samlingsplass
Stalsberg skole. Merket fra Geithus sør-avkjøringen fra RV35
mellom Åmot og Vikersund i Modum kommune. Kortes mulig
opphold på samlingsplass jfr. koronaveileder. Det blir ikke salg,
løperdrikke eller premieutdeling.


Parkering
Parkeringsplassen til skolen rett vest for denne, ca. 300 meter til
samlingsplass. Følg anvisning, noe begrenset plass. Kjør sammen så
langt det lar seg gjøre.

Første start Start fra klokken 1100. Det blir klubbvis start etter koronaregler.
Avstand til start Det er 400 meter til start fra samlingsplass.

Småtroll
På samlingsplass (kr 30,-, betales med Vipps).
Premiering I klassene med full premiering vil deltagerne få premien ved
målpassering.

Resultatene legges ut på nett.
Startkontingent T.o.m. -16 år: kr 80,-
F.o.m. 17- år: kr 170,-
Tillegg etteranmelding:
Fra 13 til 16 år: kr 40,-
F.o.m. 17- år: kr 85,-
De åpne klassene har ikke tillegg for etteranmelding.


Stemplingssystem og
brikkeleie
Systemet Emit.
Brikkeleie kr. 30,-. Påmeldt løper uten
brikkenummer blir tildelt og belastet leiebrikke.
Innbetaling
Norske klubber faktureres i etterkant for samlet deltagelse
Løpsleder og smittevernleder
Lars Enerhaugen, lars.enerhaugen@online.no 97148893
Løypelegger David Løver
Kontrollør Frode Løset og Erin D. Mathiesen

Løyper og klasser
Nivå Damer Herrer Åpne klasser Lengde
1 A H17- 4,1
2 A D17- H40 3,7
3 A D40 H15-16, H50 A åpen 3,5
4 A D50, D15-16 H60, H65 2,9
5 A D60, D65 H70, H75 2,5
6 A D70, D75, D80, D85 H80, H85 1,8
7 B D13-14 H13-14 B-Åpen10-16, BÅpen17-
2,4
8 C D11-12 H11-12 C-Åpen10-16, CÅpen17-
2,0
9 N D9-10 H9-10 N2-Åpen10-16, N2-
Åpen17-
2,0
10 N N-Åpen 1,8
Det kan bli mindre justering av løypelengdene.
Åpne klasser:
N-åpen, N2-åpen10-16, N2-åpen17-, C-åpen10-16, C-åpen17-, B-åpen10-16, B-åpen17-, A-åpen. Alle
åpne klasser er felles for begge kjønn. Påmelding skjer på forhånd på Eventor.
N og C-klasser får kartet på samlingsplass (inklusive D/H9-10 og D/H11-12).