FUNKSJONÆRLISTE 13.09.2020

MODUM O-LAG – MODUMLØPET MED PWT-CUP

FUNKSJONÆRLISTE

Modum o-lag skal arrangere Modumløpet med PWT-cup, mellomdistanse søndag 13. september fra Stalsberg skole på kartet Skredsvikmoen.

Løpet starter klokken 1100.

2020 tegner jo til å bli et år man ikke bare ser tilbake på med glede. Men vi gleder oss over å kunne arrangere løp, og det passer jo bra med et kretsløp, passe stort og veldig sentralt i år. En del funksjoner faller bort, som løperdrikke, salg og premieutdeling (vi premier de klassene hvor alle får premie, den deles ut i mål). Resultatene skal kun ut på nett, ikke på samlingsplass. Hvis du ikke står på funksjonærlista er du svært velkommen for å hjelpe til, eller stikke innom for å treffe kjente. Husk å ta med mat og drikke, det er viktig å kose seg. Det blir dessverre ikke servering fra Modum O-lags berømte feltkjøkken!

Grunnet korona blir det 3-4 startende pr. minutt, derfor tar starten og arrangementet noe tid. Vi vurderer også klubbvise starter, noe som også kan ta litt lengre tid. Det anslås ca. 200 deltagere.

Løperne skal i liten grad oppholde seg på samlingsplass, og etter løpet skal de reise hjem. Det blir heller ingen barnepark på løpet. Samlingsplass og mål blir på baksiden/den øvre delen av Stalsberg skole, ved ballbingen. Parkering for deltagerne blir foran den nye barnehagen. Funksjonærene parkerer i skolegården foran Stalsberg. Parker smart, det kan være at noen deltagere også må inn der!

Vi har tillatt oss å sette opp følgende funksjonærliste:

Parkering: Gunnar Hope (sjef), Thorbjørn Enerhaugen, Kjell Grønhovd, Svein Grønhovd.

Start: Roar Bye (sjef), Sirpa Lilja, Leif Eriksson, John Ivar Kjellevold, Bård Stang.

Sekretariat: Morten Brunes (sjef), Arno Lilja, Hanne Løver, Bjørn Bendiksen, Jørn Are Longfjeld, Jørgen Mortensson. Jørgen er kontaktperson for PWT-cupen.

Speaker: Jens Kristian Kopland.

Høyttaler: David Løver.

Løypelegger: David Løver.

Preparering av kart: Sekretariatet. I den grad det blir nødvendig hjelper startfunksjonærene til med dette. David har oversikt.

Prøveløping: Erik Molenaar og Jørn Arne Longfjeld organiserer dette.

Lagsposer: Sekretariatet ved Morten har ansvaret for dette.

Sanitet: Marianne Sandberg.

Rigging på arena: Vi møter på Stalsberg skole lørdag, kommer tilbake til klokkeslett. Det blir ikke mye rigging, men det er viktig for sjefene å gjøre seg kjent og få oversikt over hva som trengs. Husk å hente ut fra lageret i tide. Det er asfalterte områder her med tanke på siste post og snitsling.

Småtroll: Mia Olsen (sjef), Erik S. og Hilde S. Molenaar. Vi har besluttet å tilby gratis småtroll.

Premier: Eva Thorsby (sjef) og Solveig Kongsrud.

Sprit, do og antivirus: Hege Mortensson og May Ingela Hope (begge sjef), Marta Stang. Begge får utvidet skjenke- og tørkerett, det skal sprites på start, i mål, på do og der det faller seg naturlig jamfør korona. Vi disponerer to toaletter ifb. gymsalen. NB: piggskoforbud inne!

Våre flotte ungdommer får den viktigste jobben: delta på løpet!

Løpsleder: Lars Enerhaugen 97148893

TD-kontrollør: Frode Løset og Eirin Disch Mathiesen.

Frammøte for funksjonærer: Etter avtale med sin sjef.

Eventuelle forfall meldes sjefen eller Lars Enerhaugen så fort som mulig. Det er lov å ta med seg en venn som vil hjelpe til.

Det er mulig å kombinere funksjonærjobben med løping. Enten som prøveløper eller etter at konkurransen er avsluttet.

Dette blir hyggelig og gøy! Søknad om fint vær er sendt.

Vel møtt!

Lars