Resultat og deltakerliste – Gravermoen

Resultater for  Klubbmesterskap v. Gravermoen, kart Langsjøhvila nord.

Arrangør Kjell Grønhovd og Johan Ruud

H-17    5,1 km

1:  David Løwer 47,01

D17        3,7 km   

1: May Ingela Hope        60,42

2: Åse Marit Thorrud     61,24

H-50      3,7 km

1: Gunnar Hope               53,00

2: Roar Bye                       55,20

Gjesteklasse 3,7km

Grethe B Hovi                  55,10

Bjørn Bendiksen               81.00

D-50      2,3 km

1: Tove Gjelstad               39,39

2: Solveig Kongsrud         48,35

H-60      2,3km

1: Svein Gjelstad              44,30

H-70      2,3km

1: Godfred Rygg              31,01

2: Bård Stang                    57,15

D-70      2,3 km

1: Marta Stang                 76,19

H-10      1,3km

1: Kristian M. Haugen     53,00

Gjesteklasse

Tanja                                  21,55

Marie                                  21,55

Antoine                              33,12

Wynton                              33,22

Hilsen