Info fra treningsutvalgmøtet

He
iLitt oppsummering om hva vi snakket om på treningsutvalgmøtet

  • Førstkommende tirsdag blir det treningsløp fra Gravermoen som planlagt, men med trykte løyper og ingen EKT, manuell tidtaking.
  • KM blir til høsten siden det ikke er stempling på postene.  
  • Neste tirsdag KM jaktstart fra flannum med EKT og trykte kart, Erik står for startliste. Leif har lagd løyper. Får hjelp av resten av treningsutvalget til gjennomføring,    grilling.
  • Siste treningsløp før ferien fra Sysletjern, John Ivar/Stang arrangerer,  har blir det også EKT,  trykte løyper?  Kanskje      grilling

Den gule EKT kofferten og den trådløse scanneren har vært på service, så de kan brukes til flannum og sysletjern.  Tror vi avventer til høstløpene med Brikkesys.