KM på Norefjell

Hold av helga 31/8 – 1/9. 
Vi arrangerer KM på Norefjell, på Bøseter. Til det trengs funksjonærer. Vi har fylt de viktigste funksjonene, og det vil sendes ut ei funksjonærliste ca. 1. august. Håper dette blir godt mottatt og at vi sammen får til nok et vellykket arrangement.