Velkommen til sesong 50 med turorientering på Modum

Modum_trimmen (tur-orienteringa) starter opp fra 1. mai.

Her er noe av det som står i info-skrivet som ligger i tur-o-konvolutten:

Velkommen til sesong 50 med turorientering på Modum.

Vi legger også i år ut 100 poster fordelt på 10 kart. Kartene som benyttes i år er:

Åmot Syd 1:10000, Skibrekåsen 1:7500, Brunesmoane 1:10000, Tangen 1:5000, Langsrudåsen Syd 1:10000, Langsjøhvila 1:10000, Rolia 1:10000, Sysletjern 1:10000, Kløftefoss 1:10000 og Hovlandsfjell 1:15000.

Modum-Trimmen begynner 1. mai, men alle løypene åpnes ikke samtidig.

Her er åpningstidene:

  1. mai: Åmot Syd (postnr 1 – 5), Skibrekåsen (postnr 6 – 15), Brunesmoane (postnr 16 – 35), Tangen (postnr 36 – 40) og Langsrudåsen Syd (postnr 41 – 45),

20. mai: Langsjøhvila (postnr 46 – 55), Rolia (postnr 56 – 65), Sysletjern (postnr 66 – 75) og Kløftefoss (postnr 76 – 85).
3.   juni: Hovlandsfjell ( postnr 86 – 100).

Vi tar forbehold når det gjelder snøen. Sjekk vår hjemmeside www.modumorientering.no før du legger ut på de tidlige turene

Veibeskrivelser:          

Åmot Syd:                               Parkering ved Modumhallen / enden av Kvartsveien

Skibrekåsen:                Parkering ved Fossum. Eventuelt ved gapahuk i enden av veien under kraftlinja på kartet. Men der kan det gå dyr.

Brunesmoane:              Parkering ved Furumo.

Tangen:                        Parkering i enden av Øyaveien, eller klubbhuset til Vikersund IF.

Langsrudåsen Syd:                 Parkering nær pukkverket pukkverket på Langsrudåsen (veien fra Ruud til Torsby).

Langsjøhvila:               Ved Langsjøhvila. Kjør veien innover mot Gravermoen. Veien til Langsjøhvila tar inn til venstre ved ferist før Gravermoen. Alternativ parkering ved bommen ved Gravermoen.

Rolia:                           Ved bommen ved Gravermoen, eventuelt kjør igjennom og inn till Rolia  Bommen tar bare kort.

Sysletjern:                               Sydenden av Sysletjern (bomveg fra Sysle stasjon).

Kløftefoss:                               Langs Ramfossveien som tar inn i til venstre på Kløftefoss. Vis a vis veien inn til Vesternbyen..

Hovlandsfjell: Delt i to områder (kart). Den nordre gruppen (postnr 86 – 92) kan tas med utgangspunkt fra Djupengrop. Den søndre gruppen (postnr 93 – 100) kan tas med utgangspunkt fra enden av Heggsjøveien. Begge steder er det bomveger. Hhv Breiliveien, Djupengropveien fra Frydenberg og Heggsjøveien fra Vikersund Hoppsenter. Bommen ved Breiliveien tar bare kort.

Tur-o-konvoluttene blir lagt ut for salg rett etter påske og slagstedene er:

Åmot – Nygård Sport

Geithus – XY-bensinstasjon v Vassbunn

Vikersund – Løver og Intersport-Bottolfs.

Hilsen Bård – Modum orientering