Modum-Trimmen 2018

Modum-Trimmen 2018
Velkommen til årets turorientering. Vi legger i år ut 100 poster på 10 kart.

Kartene som benyttes i år er:

Brunesmoane 1:11000, Øya 1:3000, Skredsvikmoen 1:7500, Skibrekåsen 1:7500, Vestre Spone 1:7500, Rolia 1:10000, Tangen 1:5000, Kløftefoss 1:10000, Hovlandsfjell 1:10000 og Bøseter 1:7500.
Alle kartene er utsnitt av originalkart som så er fargekopiert. Vær oppmerksom på at noen av kartene er noen år gamle, slik at vegetasjonen kan ha endret seg noen plasser fra kartet var nytt. Dette gjelder særlig nye hogstflater og tynningshogst.

Postbeskrivelser står på kartkopiene. De fleste karttegnene finner du forklart på et eget vedlagt ark.

Årsaken til at det i år bare er utsnitt med fargekopier, er at O-laget ikke lenger har et opplag av ferdigtrykte originalkart for alle områdene.

Er det ønske om å få originalkart så send en epost eller sms til Bård Stang, epost bastang@online.no, sms 95974027. Så skal vi sjekke om det er tilgjengelig.
I terrenget er postene markert med et rødt og hvitt flagg. Flagget er merket med en kode på tre bokstaver som skal noteres på kontrollkortet, for å vise at du har vært på posten.

Mange velger å notere kodene på kartet, eller på mobiltelefonen og fylle ut kortet når de kommer hjem.

Terrengdetaljen med posten ligger i midten av sirkelen.


Klippekort på nett

Vi selger ikke lenger ekstra kontrollkort etter at alle nå kan registrere seg og klippe gratis på nettet. De som likevel foretrekker gamle måten kan kopiere kortet som følger med i konvolutten, eller skrive det ut fra Modum O-lags hjemmeside (www.modumorientering.no). Kortet ligger under ”Turorientering”.

Flere og flere går over til å klippe på nett. Se spesiell info senere i dette heftet om hvordan man klipper elektronisk på www.turorientering.no.

De som klipper elektronisk trenger ikke å sende inn papirkortet. Vi anbefaler alle som har tilgang til internett å benytte det elektroniske klippekortet.

 

Modum-Trimmen begynner 1. mai, men alle løypene åpnes ikke samtidig.

Her er åpningstidene:

  1. mai: Brunesmoane (postnr 16 – 35), Tangen (postnr 11 – 16), Øya (postnr 6 – 10) og Skredsvikmoen (postnr 1 – 5),
  1. mai: Skibrekåsen (postnr 36 – 45); Vestre Spone (postnr 46 – 50), Rolia (postnr 51 – 60) og Kløftefoss (postnr 61 – 70).
    4. juni: Hovlandsfjell (postnr 71 – 85) og Bøseter, Norefjell ( postnr 86 – 100).

Vi tar forbehold når det gjelder snøen. Sjekk vår hjemmeside www.modumorientering.no før du legger ut på de tidlige turene. De som registrerer seg på www.turorientering.no kan også få info på e-post hvis de på registreringsprofilen sin svarer ja på spørsmålet om de vil ha tilsendt informasjon.

 

Vis hensyn – bruk naturvett!

Vi henstiller til alle å være ekstra varsomme i skogen i vårmånedene, så ikke dyre- og fuglelivet blir uroet i yngle- og klekke -tiden. Skulle dere komme over elgkalver, fugleunger eller lignende, så trekk unna og gå en omvei! Det er forbudt å gjøre opp ild i skog og mark hele sommeren.

Dessuten er ferdsel på innmark forbudt i sommerhalvåret. Som innmark regnes så vel dyrket mark som tun. Vis forsiktighet hvis du må krysse et gjerde, det kan lett oppstå skader på både deg og gjerdet. Finn grinda hvis mulig. Vis også hensyn ved parkering av bilen, så den ikke er til sjenanse eller hinder for andre.

Postene står ute til 23. september.

Fristen for å levere kontrollkortet eller klippe på nett er 8. oktober.

Det hender dessverre at poster blir fjernet eller ødelagt. Er du sikker på at du har vært på rett sted, men uten å finne postflagget, meld fra til en av kontaktpersonene.

 

Kontaktpersoner:

Brunesmoane: Roar Bye, anne.mia@outlook.com, tlf. 93024803
Rolia: Thorkild Thorkildsen, th-thork@online.no, tlf. 91854896

Tangen og Kløftefoss: Marta Stang, m-jsta@online.no, tlf. 95783197

Hovlandsfjell: Kjell Spone, e-post kjelspo@online.no, tlf. 91850677

Øya og Vestre Spone: Bård Stang. E-post: bastang@online.no, tlf. 95974027

Bøseter og Skibrekåsen: Jens Kristian Kopland, jens@pwt.no, tlf. 95050980,

Skredvikmoen:: Thor Engell, tjengell@hotmail.no, tlf. 95466480
Regler for merker, plaketter og trimpoeng i “Modum-Trimmen” 2018

Alle postene teller 1 poeng.

Merkekrav:                 75 poeng eller flere gir gull og 3 trimpoeng

50-74 poeng gir sølv og 2 trimpoeng

25-49 poeng gir bronse og 1 trimpoeng

Bronse, sølv og gullmerke deles ut bare en gang til hver deltaker, og du kan ikke få merke av lavere grad enn det du har fra før. Barn under 16 år får merke hvert år og kan også vinne ekstra premier.

Når man har samlet 15, 30, 45 trimpoeng, får man henholdsvis bronse-, sølv- eller gullplakett.

 Deretter følger:

60 trimpoeng – 20 års plakett

75 trimpoeng – 25 års plakett;

90 trimpoeng – 30 års plakett;

105 trimpoeng – 35 års plakett.

“Adelskalenderen” finner du på o-lagets hjemmeside: www.modumorientering.no under «Fanen» for ‘Aktiviteter  – Turorientering 2018.

 

Familiepokalen

Turorientering er en aktivitet for hele familien. Pokalen vinnes av familien med høyest poengsum. Familiegruppen må ha minst tre medlemmer, minst en må være under 16 år.

Hvis gruppen har flere enn tre medlemmer teller de tre som har flest poeng. Hvis flere familier har like mange poeng avgjøres det hele ved loddtrekning.

Familier som vil være med i denne konkurransen gjør slik:

Familier som klipper på nett melder seg ved sesongstart på i konkurransen til

Thea Martinsen (thea_martinsen@hotmail.com  – tlf 95483367

Hun vil registrere familien på www.turorientering.no som gruppe.

Familiegruppens medlemmer klipper på vanlig måte, hver for seg på det elektroniske klippekortet.

Poengene registreres samtidig automatisk på gruppen.

Familier som bruker kontrollkort på papir sender dem inn samlet i konvolutt merker ”Familiegruppe” innen 8. oktober.
En familiegruppe kan f. eks. bestå av foreldre og barn, en søskenflokk, besteforeldre med barnebarn, eller med barn og barnebarn.

Innsending av kort: Husk å skrive tydelig navn og adresse på kortet og send til:

Modum O-lag, Bård Stang, Ringeriksveien 8, 3370 Vikersund

Veibeskrivelser:       

Brunesmoane:                       Parkering ved Furumo og Bruneslokalet

Tangen:                      Parkering i enden av Øyaveien, eller klubbhuset til Vikersund IF.     

Skibrekåsen:                         Parkering ved Fossum.

Øya:                                       Parkering ved Extra / Kiwi

Skredsvikmoen:                    Parkering ved Stalsberg skole.

Kløftefoss:                             Langs Ramfossveien som tar inn i til venstre på Kløftefoss. Omtrent vis a vis veien inn til Vesternbyen..

Rolia:                                     Kjør gjennom bommen ved Gravermoen, forbi Rolia og ca 1,5 km videre. Liten plass på venstre side av veien

Vstre Spone:                          Parkering ved Butjern (Malmveien til Gruvetråkka).

Hovlandsfjell:             Delt i to områder (kart). Den nordre gruppen (postnr 71 – 77) kan tas med utgangspunkt fra Djupengrop. Den søndre gruppen (postnr 78 -85) kan tas med utgangspunkt fra Sponevollen. Begge steder er det bomveger. Hhv Breiliveien, Djupengropveien fra Frydenberg og Elgstjernveien fra Westad..

Bøseter, Norefjell:      Parkering ved Bøseter. Bomvei.

 

Sesongavslutning

Modum-Trimmen har avslutningskveld i oktober-november med utdeling av merker og premier. Datoen kunngjøres på www.modumorientering.no og i Bygdeposten.

 

Vi ønsker også alle velkommen til å delta i O-lagets treningsløp som arrangeres hver tirsdag.

Det er ikke nødvendig å løpe eller å gå på tid for å være med. Mange går uten tid og det er opplevelsen og mosjonen som er viktig. Du kan bruke det tempoet som passer deg best. Det er flere løyper med varierende lengde og vanskelighetsgrad å velge mellom, og folk i alle aldre er med.  Alle som fullfører 12 løp i løpet av sommeren, får en minnepremie. Finn liste over løpene på hjemmesiden: www.modumorientering.no

 

Vi vil gjerne se deg som medlem i Modum O-lag

Modum O-lag vil gjerne ha flere støttemedlemmer. Som ikke aktiv løper betaler du kun kr. 200 i året, og du støtter oss i arbeidet med å lage nye eller reviderte kart, slik at du får gode og oppdaterte kart i turorienteringen. Familiekontingenten for ikke aktive er 300 kr. Ikke aktive kan også delta i lagets treningsløp.

Medlemskontingent kan betales til konto 2270 03 01 951 i Modum Sparebank, v/ Morten Brunes, kasserer i Modum O-lag. Oppgi navn og adresse og gjerne fødselsår og dato.

 

Tur-orientering på nett

Det er ikke nødvendig å sende inn kontrollkortet hvis du har klippet elektronisk.

Å komme i gang:

Gå inn på www.turorientering.no. Søk opp Modum O-lag, Her kan du opprette din egen bruker og registrere postkodene etter hvert som postene er funnet. Du kan også registrere kodene på mobiltelefon direkte fra posten. Det er enkelt å holde oversikten over hvor mange poster du (og de andre) har tatt og hvordan du ligger an i forhold til merkekravene. Du kan også skrive kommentarer og legge inn bilder på turbloggen.

 

Tur-orientering i Sigdal og Eggedal

Skulle du ønske deg flere tur-o-turer så har du mulighet for det både i Sigdal og Eggedal.

Det er Kristen Aaby, tlf 907 68 955, som er tur-o-sjef i Nedre Sigdal IF, og Bjørn Kraugerud, tlf 481 15 299 i Eggedal.

For begge områdene så vil postene være tilgjengelige fra månedsskiftet mai juni.

Sigdal vil legge ut sine konvolutter for salg hos: Nygård Sport, Åmot, Sigdal Maskin, Solumsmoen Service Senter, Kommunehuset Sigdal og Br. Løver, Vikersund.

Eggedal sine salgssteder er: Haglebu Fjellstue, Turistinfoen i Eggedal og Bensinstasjonen i Eggedal.

Se også lagenes hjemmesider på nettet:

http://www.nedresigdalif.no/

http://www.eggedalil.no/

Vi anbefaler alle å prøve tur-orientering også i disse, kanskje for mange nye områdene.

 

Månedens poster

Månedens poster er et samarbeid mellom Modum kommune og Modum O-lag. Fra mai til og med oktober setter vi hver måned ut fire poster. Noen av postene vil være på steder hvor det finnes spor av Modums kulturelle, sosiale, økonomiske eller politiske historie. Noen poster vil bli plassert på steder
som ikke har noen historie, men som bringer turgåeren til nye steder.

 

Kart og veibeskrivelser hentes på Modum kommunes hjemmeside www.modum.kommune.no, eller på Servicetorget, Rådhuset i Vikersund.

Her kan du også få mer informasjon om tilbudet.

 

 

Et kjapt og effektivt kurs i kart og kompass finner du her:

nof-orientering.org

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer med kart og kompass!

Hilsen Tur-O-utvalget i Modum O-lag


 

 

Modum-Trimmen

              2018

 

 

 

                          Konvolutten Inneholder:

 

                  #       10 orienteringskart

                  #       Opplysninger vedrørende Modum-Trimmen

                  #       1 stk. kontrollkort

                 

                                              

                                                                      www.modumorientering.no