Resultat og deltakerliste – Øya 10.04.2018

Fornavn Etternavn  tid
Nybegynner, 1,9 km
Hilde Molenaar  16,56
Annabell Kjellevold  19,19
Hedda Kjellevold  21,39
Filip Molenaar  21,46
Oskar Hope  22,55
Jon Ivar Kjellevold  23,07
Lage Kongsrud  34,28
Frida Hope  35,26
Terje Juliusen  41,33
Per Kristian Ingesen  41,33
Eva Thorsby  Deltatt
Torbjørn Enerhaugen  Deltatt
Sofie Molenaar  Deltatt
Nils Røhnbæk  Deltatt
Henrik Holm Nes  Deltatt
   
Sprint, 2,6 km
Erik Molenaar  15,14
Gunnar Hope  19,56
Morten Brunes  20,10
Jens Kristian Kopland  20,10
Jørn Are Longfjeld  21,01
Agnes Irene Longfjeld  21,14
Hanne Løver  22,44
May Ingela Hope  23,56
Øystein Wiersdalen  24,27
Kristoffer Aabye  25,13
Kristen Aabye  25,18
Emil Molenaar  26,44
Bjørn Bendiksen  28,49
Johan Ruud  29,14
Laila Thomassen  29,18
Lill Kristin Enger  29,21
Viola Korba  30,53
Tobias Mouthe  30,53
Merethe Haugen  30,55
Martin Haugen  30,55
Berit Grønhovd Wiersdalen  32,19
Solveig Kongsrud  32,20
Kjersti Hoffart  33,03
Martine Ruud Hilsen  33,03
Marit Tandberg  34,46
Sondre Drolsum  37,31
Martin Ingesen  37,37
Roar Bye  37,46
Bård Stang  39,09
Svein Grønhovd  Deltatt