Camp Stokke

Invitasjon til Camp Stokke 2017

Hei

Sender ut Camp Stokke innbydelse på nytt da jeg hadde veldig mye gammel info og linker I den. Nå med vedlegg…..

 

Meld dere først på kretsaktivitet, der frist er utvidet til førstkommende tirsdag (30.5):

http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2017

Frister for påmelding til løpene er så 6.6.

 

Følg med på BuOK Facebook-gruppe, for å få den siste infoen rett hjem på telefonen.

 

Hilsen

Odd Strand (KOL), mobil 9826 3337

Ansvarlig for vår HL gjeng i BuOK