Modum-Trimmen 2017

Det nærmer seg også i år sesongstart for årets turorientering. Som tidligere år legger vi også i år ut 100 poster på 10 kart.

Kartene som benyttes i år er:

Brunesmoane, Fjerdingstad (Åmot syd), Skredsvikmoen, Skibrekåsen, Presterud (Flannumsmarka nord), Rolia (Gravermoen), Tangen, Kløftefoss, Hovlandsfjell og Bøseter (Norefjell).

Modum-Trimmen begynner 1. mai, men alle løypene åpnes ikke samtidig.

Her er åpningstidene:

1. mai: Brunesmoane (20 poster), Tangen (5 poster), Fjerdingstad (5 poster), Skredsvikmoen (5 poster) og Kløftefoss (10 poster)

15. mai: Skibrekåsen (10 poster), Presterud (10 poster) og Rolia (10 poster).
1. juni: Hovlandsfjell (10 poster) og Bøseter, Norefjell ( 15 poster).

Konvoluttene med kart og info selges fra siste uka i april på følgende steder:
Nygård Sport (Sport 1) Åmot, YX i Geithus, Brødrene Løver i Vikersund, Bottolfs Sport (G-sport) i Vikersund, Cirkel-K (Statoil), Sysle

Kontaktpersoner:

Bård Stang, bastang@online.no, tlf. 95974027

Thea Martinsen (thea_martinsen@hotmail.com  – tlf 95483367