Trivselsregler

Trivselsregler

I Modum O-lag er trivsel og sosialt samhold viktig. Uten dette er det vanskelig å få sportslig fremgang. Vi reiser ofte på løp, stafetter, samlinger og turer sammen og representerer Modum O-lag utad.

For klubben er det viktig at vi oppfører oss på en slik måte at vi er forbilder for hverandre og ikke minst for de yngre medlemmene. Og at vi har det hyggelig og sosialt sammen. Det er også viktig at vi fremstår positive for våre samarbeidspartnere/sponsorer.

På løp, turer og samlinger tar vi med oss det gode humøret. Vi er inkluderende og tar vare på hverandre og oppfører oss slik at vi ikke er til sjenanse for andre. Vi setter oss inn i programmet slik at vi møter opp tidsnok til avreise, måltider etc. Vi sørger for å være i seng til fornuftig tid slik at vi er opplagte til neste dags program.

Medlemmer over 18 år kan nyte alkohol i begrenset mengde. Det er ikke lov å skjenke alkohol til medlemmer under 18 år. Gjentatte brudd på retningslinjene kan føre til reaksjon fra reiseleder/styret.

”Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill,

og for øvrig kan man gjøre hva man vil”

                                      -Kardemommeloven