Resultater – Rolia 31.05.2016

2,2 km
Rita Santschi 29,59
Karl Ness Hilsen 35,31
Oscar Hope 36,48
Mats Bye 36,54
Julie Bye 54,46
Mia Olsen Bye 54,46
Per Kristian Ingesen 57,26
Terje Juliusen 57,26
2,8 km
John Ivar Kjellevold 38,13
Jan Lazor 39,36
Bård Stang 41,32
Knut Løver 51,23
Martha Stang 1.06,03
Marit Tandberg 1.06,11
Thorbjørn Enerhaugen Deltatt
Eva Thorsby Deltatt
4,3 km
Gunnar Hope 47,43
Sirpa Lilja 52,5
Kjell Grønhovd 60,48
Jan Mikelsen 1.07,56
Godtfred Rygh 1.13,11
Agnes Irene Longfjeld 1.13,56
Johan Ruud 1.21,24
Nils Molenaar 1.24,55
Fredrik Mikelsen 1.31,11
Anita Sjåvik Deltatt
Jens Kristian Kopland Deltatt
Roar Bye Deltatt
6,3 km
Jørn Are Longfjeld 1.31,22
Kenneth Sandvold Deltatt
David Løver Deltatt
Erik Lindstrøm Deltatt

Løype 2,8 km

trening2

Arr: Kihle Andersen