Arrangørinstruks

Kassa med utstyr henter du på lageret eller får den av forrige arrangør.

Nøkkel til lageret kan hentes hos Euronics i Vikersundgata.

  • Du skal legge 4 løyper:

1. Nybegynner ca. 2 km (følge ledelinjer, lette poster N-nivå)

2. Lett/middels løype ca. 3. km (for viderekomne C-nivå)

3. Vanskelig løype ca. 4 km A/B-nivå

4. Vanskelig løype ca. 6 km A-nivå

Tilby kart i målestokk 1:10000 og 1:7500.

  • Husk å lade timerecorder hele natten i forveien. Det skal merkes godt inn til løpet slik at alle finner fram.
  • Husk å krysse av hvem som starter og at alle kommer i mål. De som ikke løper på tid skal også registreres som deltatt på resultatlisten.
  • Priser for å starte er 10,- til og med 16 år, 20,- over 16 år. Betaling kan tas kontant eller via VIPPS. Se plansje i arrangørkassa. Det selges også sesongkort på VIPPS
  • Summen av kontanter setter du inn på konto 2270 03 00440. La det ligge litt veksel igjen i kassa. Husk å merke med Modum cup og dato!!
  • Resultatlisten skal innheolde løypelengde med en desimals nøyaktighet, og sendes til

gunnhop@online.no og jajo@jajo.no og erik.linds53@gmail.com

Ved sesongslutt deles det ut deltagerpremie (glass) til de under 16 år som deltar på 3 løp på våren og 3 løp på høsten.
For voksne er det 12 løp i løpet av sesongen som gir deltagerpremie.

 

Dersom noe mangler i kassa tar du kontakt med Treningsutvalget, eller materialforvalter Jørund Sandberg, tlf. 909 62 669.

Tips til «Riktige løyper for barn og ungdom»https://modumorientering.no/wp-content/uploads/2017/04/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf

 

Klasse- og løypeinndeling klubbmesterskap:

Klubbmesterskap sprint (N-løype, 1,5 km, 2 km):

Damer/herrer under 10 år:                    N-løype

Damer/herrer 11-12 år:                           Kort

Damer/herrer 13-16 år:                           Lang

Damer/herrer over 17 år:                       Lang

Damer/herrer over 50 år:                      Kort

Klubbmesterskap individuelt (N-løype, 2,5 km C-nivå, 4 km, 6 km)

Damer/herrer under 10 år:                 N-løype

Damer/herrer 11-12 år:                        N-løype

Damer/herrer 13-14 år:                        2,5 km

Damer/herrer 15-16 år:                         4 km

Damer over 17 år:                                   4 km

Herrer over 17 år:                                   6 km

Damer/herrer over 50 år:                      4 km

Klubbmesterskap individuelt natt inndeles som på individuelt dag.

De som ikke deltar i klubbmesterskap noteres også med løype og tid.

Premieutdeling på sesongavslutning. Alle løpere under 12 år får premie, for 13-16 år premieres de tre beste, 17 år og oppover premieres vinner.

Lykke til!

Hilsen Treningsutvalget!