Velkommen til Årsmøte 2022 

Onsdag 30. mars kl. 19.00 Brunes Grendehus

Saksliste:

Sak 1: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Årsmelding.

Sak 4: Regnskap.

Sak 5: Medlemskontingent. Styret foreslår at den holdes uendret.

Sak 6: Handlingsplan 2022

Sak 7: Budsjett 2022

Sak 7: Valg, ledet av valgkomiteen