Åpent møte torsdag 30.03.2017

Åpent arbeidsmøte for rekruttering og treningsutvalget.
Agenda: Modum Cup, treninger og turer, trenerrollen, samt rekruttering vil bli diskutert.

Torsdag kveld kl. 19.00 på Frivillighetssentralen, Vikersund stasjon.