Kontaktinformasjon

Bruk gjerne e-post ved kontakt til oss. Vi ønsker fakturaer tilsendt på e-post.

styret@modumorientering.no

Modum Orienteringslag, Postboks 138, 3371 Vikersund

Bankkonto 2270.03.00440

Fullstendig liste over styret og andre nøkkelpersoner:

Kontaktinfo styret og nøkkelpersoner