Stolpejakt i Modum

Hva er stolpejakt?

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen vår. Vi tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, uansett funksjonsevne. Se video på Youtube for mer om Stolpejakten.

https://stolpejakten.no/

Infoside om stolpejakt i Modum – https://www.facebook.com/StolpejaktenModum/