Kart på nett

Modum Orienteringslag har lagt ut alle orienteringskartene på nett. Trykk på bildet nedenfor for å komme til kartvisningen, under bildet følger en forklaring til nettsiden. Om du ønsker å kjøpe eller skrive ut kart selv, se trykte kart og utskrift av kart

 

Skjermbilde fra nettvisning av kart med forklaring.

 

I menyen «Velg orienteringskart» vises alle kartene som er tilgjengelig.

 • Kartvinduet går til og zoomer inn på valgte orienteringskart.

Blå pil viser listen med de ulike kartene.

 • På PC vises hele listen, på mobil er denne lukket og man får den frem ved å trykke på det hvite firkantede ikonet.
 • To bakgrunnskart fra Kartverket er tilgjengelig. Norges grunnkart er satt som standard visning, det er mulig å bytte til velkjente Norgeskart. Det er også mulig å velge Uten bakgrunnskart, dette gjør innlasting av kart litt raskere og sparer noe datatrafikk.
 • Det er kun orienteringskartene som er innenfor kartvinduet som er huket på og aktivert. Dette oppdateres automatisk når du panorerer eller zoomer inn eller ut.

Grønn pil viser mulighet for å aktivere din posisjon på kartet og er mest hensiktsmessig ved bruk av mobil.

 • Trykk en gang så aktiveres din posisjon, kartet sentreres og følger automatisk din posisjon.
 • For å zoome inn og ut i kartet med din posisjon aktivert, panorer (dra i) kartet først og deretter zoom inn eller ut.
 • Har din posisjon kommet utenfor kartbildet som vises, trykk en gang på ikonet så sentreres kartet om din posisjon.
 • Når din posisjon er i kartbildet kan du skru av din posisjon ved å trykke en gang på ikonet.

Rød pil viser innlasting av sporlogg på GPX format (også mulighet for KML eller GeoJSON).

 • GPX er et vanlig format for logging av posisjon med f.eks mobil eller klokker.
 • GPS kan f.eks eksporteres fra Strava under en aktivitet, actions (skiftenøkkel) og deretter Export GPX.
 • Flere GPX filer kan vises samtidig.
 • GPX filer kan også lastes ved å dra filene fra Windows utforsker og slippe de på kartvinduet.