Slik lager du løyper selv, som også kan brukes med UsynligO eller O-RANGE

Modum Orienteringslag har gjort alle kartene tilgjengelig for alle til utskrift og løypelegging. Denne artikkelen beskriver hvordan du printer ut kart, lager løyper og hvordan du kan ta i bruk UsynligO og O-RANGE. UsynligO (mobil app) og O-RANGE (app til Garmin klokker) gjør det mulig å løpe en løype uten poster i skogen, men mobilen eller klokken gir en lyd og bekreftelse når du er på posten.

UsynligO: https://usynligo.no/

O-RANGE: https://www.storler.no/orange/index.php

Kartene finner du her: http://modumorientering.no/trykte-kart-og-utskrift-av-kart/

Last ned og installer Condes herfra: https://condes.net/

Kartene er navngitt med informasjon, f.eks så heter kartet over Brunesmoane

«Brunesmoane_10000_E5_300DPI_59.986148_9.924208_59.985812_9.97107_59.935529_9.9696_59.935864_9.922808_.jpg»

Det betyr at Brunesmoane har målestokk 1:10000, ekvidistansen (antall høydemeter mellom kurvene) er 5m og kartfilen har oppløsning 300. Tallene etter er koordinater for hjørnene av kartet, disse benyttes i Routegadget som beskrives i et annet innlegg på hjemmesiden.

Alle kartene har en fil som heter akkurat det samme, men ender på jgw i stedet for jpg. Denne angir også koordinater for kartet, men benyttes i programmet for å lage løyper som heter Condes.

Condes for løypelegging

Condes er et løypeleggingsverktøy som også kan gi koordinater til postene, som er nødvendig for å bruke UsynligO eller O-RANGE, med jpg og jgw filer. Noen kjenner løypeleggingsverktøy Purple Pen, men denne kan ikke gi koordinater til postene med jpg og jgw (april 2021).

Ikke alle valg og innstillinger i Condes gås igjennom her, men de viktigste og noen tips vises for å legge en løype.

Kopier ønsker kart (jpg) og tilhørende georeferering/koordinater (jgw) til en mappe på pcen din. Åpne Condes og velg ett kart og en målestokk

Når du velger fil/kart (Condes skriver bitmap for bildefil/jpg) leser programmet oppløsning på kartet (DPI), det skal være det samme som i filnavnet. I «Scale of bitmap» setter du målestokken som er angitt i filnavnet.

Vinduet «Condes found a World File» må komme for postene skal få koordinater og UsynligO og O-RANGE kan virke. Velg UTM/WGS84 og UTM Zone 32 N.

Her er det flere fremgangsmåter, men for å lage en løype er følgende en god fremgangsmåte.

Velg «Course – new»

Deretter velg start/lilla trekant i høyre stolpemeny og plasser denne på kartet, gjør det samme for mål/to rundinger.

Velg «Edit course» i venstre stolpemeny og marker løypen din, velg deretter «Insert a control into a course leg» og plasser postene.

For å skrive ut kart, velg «Print area – Resize to fit page size» og velg størrelse (vanligvis A4). Marker den blå rammen som angir utskriftsområde, og flytt denne så rammen ligger rundt løypen.

Trykk deretter på printer-ikonet (eller ctrl-p) for å skrive ut til pdf eller papir.

For å eksportere løyper velg «Export – Export event data – Export event data (IOF XML…)

Marker løypen, og for UsynligO og O-RANGE må IOF versjon 3 benyttes.