GPS spor på orienteringskart med Routegadget

Routegadget siden kan vise mapant, som er et automatisk generert orienteringskart. Det har ikke samme kvalitet som er tradisjonelt orienteringskart, men man har et kart over hele Norge. Siden kan også brukes til å vise Modum Orienteringslags kart på riktig sted, og man kan vise GPS spor fra sportsklokker fra ulike løpere mot hverandre og se hvor en taper og vinner tid. Det kan også simuleres en fellesstart og spille av denne.

Routegadget finner du her: http://www.routegadget.net/

Øverst til høyre, bytt fra finsk til norsk mapant

Til venstre på siden, trykk på «show me where I am»

I det gule feltet kan du hente inn kartet du har lastet ned fra hjemmesidene til Modum Orienteringslag. Det er koordinatene i filnavnet som gjør det dette virker (f.eks Brunesmoane_10000_E5_ISOM2017-DPI600_59.986204_9.913899_59.98575_9.977207_59.932161_9.97563_59.932613_9.912424_.jpg).

Last også inn gpx filer for de løperne du ønsker å se.

Ved den rød pilen til høyre kan du gjøre orienteringskartet transparent, og vise mapant i stedet. Den røde pilen midt på viser visning av løpere (gpx filene), velges kun de høyre boksene vises en simulert fellesstart. Posisjonen til løperne i den simulerte fellesstarten vises i den grønne sirkelen, den blå pilen viser hvor langt i avspillingen en har kommet.

Velger du de venstre boksene kan du trykke på «compare», og det kommer en automatisk analyse på hvor de ulike løperene vinner og taper tid. Navnet i listen tilsvarer hva filene heter.