Trening Øya

David har hengt ut treningsløype på Øya i Vikersund, den står ute til og med 10. mai. En god sprintøkt for drevne o-løpere og fin utfordring for de som har løpt litt eller prøver seg på orientering. Start og alle postene har poster, men ikke mål som er på vestsiden av brua.

Grønt kryss er rotvelt, og grønn sirkel er et stort tre eller et tre som skiller seg ut. Kartet har målestokk 1:3000 og ekvidistansen (antall høydemeter mellom høydekurvene) er 2m.

Kart finner du her